• Fra videobiblioteket

  Floating Above
  Efti On October 15, 2015, 1:52 pm

  Jæren
  Efti On June 30, 2015, 9:55 pm

  Learning to 250
  Vassa69 On December 27, 2014, 11:10 pm

  SPEEDNINGHT 2014
  Vassa69 On November 24, 2014, 6:02 am

  KNA Egersund Finale Vestlandsmesterskap
  Efti On October 9, 2014, 8:43 am

 • Gjeldende forskrifter for FPV

  Mens vi venter på egne forskrifter for FPV, har jeg lagt ut informasjon om gjeldene forskrifter. Teksten er hentet fra Luftfartstilsynet, og kan hentes ned som PDF her!

  Bruk av ubemannede luftfartøy i Norge

  Det finnes i dag ikke nasjonale forskrifter som regulerer bruk av systemer med ubemannede luftfartøy for hverken kommersiell-/nytte operasjoner eller luftsport/rekreasjon. Luftfartstilsynet har igangsatt arbeidet med å utvikle et regelverk for denne virksomheten, og har også styrket bemanningen som skal jobbe med dette.

  Stadig flere aktører ønsker å utvikle og testfly systemer med ubemannede luftfartøy, også kjent som Unmanned Aircraft Systems (UAS). Et UAS omfatter ett eller flere ubemannede luftfartøy, sammen med bakkestasjon og datalinker for overføring av styresignaler og sensorinformasjon mellom bakkestasjon og luftfartøyet(ene). Inntil et regelverk for såkalt First Person View (FPV) flyging med modellfly foreligger, er også dette inkludert i begrepet UAS.

  Bruk av UAS innebærer en rekke problemstillinger som tidligere ikke har eksistert, og mye pionerarbeid utføres fremdeles.

  Dette relativt nye fagområdet er preget av en meget rask teknologisk utvikling, der det er viktig å sørge for at det regelverket som implementeres er tilstrekkelig dynamisk til å følge denne utviklingen. Regelverk for UAS med luftfartøyer som har startmasse over 150 kg vil bli utarbeidet av EASA (European Aviation Safety Agency) ihht EU direktiv 1592/2002 (EASA-direktivet) Annex 2.. Nasjonal forskrift vil derfor bli etablert for ubemannede luftfartøyer med maksimal startmasse inntil 150 kg.

  Overordnet målsetning i denne sammenhengen er å ivareta sikkerheten for andre brukere av luftrommet, og ikke minst sikkerheten for personer og verdier på bakken. Kravene til UAS utstyr, operasjoner og personellkvalifikasjoner må derfor settes slik at det totale risikonivået for annen lufttrafikk og personer og verdier på bakken blir akseptabelt, og ikke dårligere enn tilsvarende operasjoner med bemannede luftfartøy.

  Luftfartstilsynet vil sette krav til et rapporteringssystem for hendelser og uhell med UAS, slik det er for bemannet luftfart. Ref BSL A 1-3 (forskrift 2006-12-08 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.). Luftfartstilsynets tilnærming vil være et regelverk som bygger på generell praksis og utvikling, med elementer fra tilsvarende regelverk i våre nærmeste naboland og Europa forøvrig. Videre vil strukturen i regelverk som utvikles av EASA bli lagt til grunn, til tross for at målgruppen for dette regelverket er bemannet luftfart og systemer med større ubemannede luftfartøy. Det er viktig at et fremtidig nasjonalt regelverk i stor grad samkjøres med felleuropeiske og globale standarder for å muliggjøre operasjoner over landegrensene på en smidig måte.

  Hvis det foreligger konkrete planer for å operere UAS, ber vi om at Luftfartstilsynet blir gjort kjent med dette på et tidlig stadium, slik at planene blir tilpasset de krav som foreligger. Inntil en egen forskrift er på plass for slike operasjoner vil Luftfartstilsynet være konstruktive med tanke på å finne løsninger som muliggjør UAS operasjoner i norsk luftrom. Vi vil vurdere hver sak individuelt for å se om den planlagte operasjonen blir regulert av eksisterende regelverk.

  Kravene til tredje persons sikkerhet, både på land, vann og i luften, vil være styrende for de løsninger og tillempninger som vil måtte gjøres. Blant annet må det utarbeides en grundig beskrivelse av planlagte operasjoner, og en tilsvarende risikoanalyse med beskrivelse av korrektive tiltak for å minimere
  risikonivået.

  Ref. Luftfartsloven skal det også tegnes ansvars forsikring for ubemannede luftfartøy, uansett startvekt.

  Operasjoner med ubemannede luftfartøyer kan kun foregå i segregert luftrom, med mindre flygingen kan gjennomføres slik at luftfartøyet hele tiden kan observeres med det blotte øye uten hjelpemidler som kikkert, kamera, etc. Luftfartøyet skal samtidig kunne kontrolleres manuelt slik at sammenstøt med andre luftfartøy, personer, fartøyer, kjøretøyer og konstruksjoner på bakken kan forhindres. Ved flyging over 400fot AGL skal det søkes om godkjennelse fra Luftfartstilsynet, og det vil vanligvis kreves NOTAM varsel innsendt minst 24t før hver operasjon.

  Segregert luftrom vil bety at det må opprettes et nærmere definert luftrom; enten et fareområde eller et restriksjonsområde, Formålet er å informere annen luftfart om den aktiviteten som befinner seg innenfor et fareområde, eller å atskille annen luftfart fra aktiviteten ved å etablere et restriksjonsområde. Hvilken type område som velges, vurderes ut fra sannsynlighet for konflikt med annen lufttrafikk basert på hvor flygingen skal finne sted, typen og omfanget av aktiviteten.

  Etablering av fareområde kan skje på noen ukers varsel, mens etablering av restriksjonsområde er mer tidkrevende og vil ta minst 6 måneder.

  Luftfartstilsynet ser frem til en fortsatt god dialog med alle berørte parter, og vil prioritere den videre fremdrift med hensyn til utvikling av et nasjonalt regelverk, tilpasset både aktører og myndigheter. Det vil bli utviklet egne sider for UAS på www.luftfartstilsynet.no/allmennflyging/

  Dersom du ønsker å kontakte Luftfartstilsynet vedrørende ubemannede luftfartøy, vennligst benytt e-postadressen UAV-S@CAA.NO.

  - Slutt -
  Comments 2 Comments
  1. overener's Avatar
   overener -
   Ansvarsforsikring,hvor kan den tegnes,pris?Kan den utvides som f.eks.en bilforsikring?Full kasko.Påførte skader kan jo i værste fall bli dyre,spes.ved personskade.Har noen info om selskap,pris?Hadde vært kjekt å være dekket om noe skulle skje.
  1. andberge's Avatar
   andberge -
   QBE tilbyr ansvarsforsikring for 2500 pr år. Gjelder så mange fartøy du vil bare du sender inn bilde av de..
 • Stevner, utflukter, turer og treff

  Ja9k

  RFL Cup 2019 / Norgescup

  Thread Starter: Ja9k

  RFL Cup 2019 er en serie med 10 dronrace, lagt over hele sommersesongen på 10 forskjellige, spennende steder og første race som går av stabelen er, i

  Last Post By: Ja9k 20.March 2019, 22:21 Go to last post
  HSPalm

  NM i Droneracing, August 18.-19. Stavanger

  Thread Starter: HSPalm

  Hei alle sammen!
  I august avholdes (prøve-)NM i droneracing i Stavanger. Vi kan friste med Norgesmester-tittelen, premier, plass på landslaget

  Last Post By: ThomasAbish 25.July 2019, 21:18 Go to last post
  Kaffiflight

  Visitors from Germany would like to meet new fiends

  Thread Starter: Kaffiflight

  Hello,
  my name is Thorsten. I live and fly in Germany. I have posted several videos under my name Kaffiflight on youtube. Also some with my FPV49

  Last Post By: Kaffiflight 04.August 2018, 22:19 Go to last post
  HSPalm

  Summer Race 2018, Drammen

  Thread Starter: HSPalm

  Hei folkens, beklager sen varsel!
  Til helgen er det Summer Race 2018 i Drammen. Moroa skjer på stripa til Drammen Modellflyklubb og vi håper så

  Last Post By: HSPalm 12.June 2018, 22:29 Go to last post
  Piloteen

  FPV.NO Treff våren 2018

  Thread Starter: Piloteen

  God aften.

  Da satser vi på og få til et treff nå i April eller Mai. Trenger litt hjelp av dere med å bestemme dato da jeg må vite hva som

  Last Post By: smiley1666 24.April 2018, 22:24 Go to last post
 • Recent Blog Posts

  Lakriss

  Gode råd om nettsikkerhet for deg og forretningen

  Vi handler mer og mer på nettet, og risikoen for at noen prøver å svindle deg er stigende. Suksessfulle forretninger som omsetter for mange penger på nettet, er nødt til å tenke sikkerhet først....

  23.November 2017 12:56