Inviterer til dronebyggerkveld nr.2 i Oslo den 23.februar. Kom om du ønsker å se, bygge, rive?, lære. Dette er lavtærskel!

https://www.facebook.com/events/1922126888016214/