For å rette diverse feil i programvaren vi kjører, vil forumet være nede en kort periode Søndag 21/2-10. Oppdateringen vil starte 20:00 og skal ikke ta lenger enn 10 minutter.